aaa
rss

Een premie

 • Hulp aan bejaarden

  Wie ouder is dan 65 jaar heeft vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. De bejaarde kan een extra tussenkomst krijgen wegens vermindering van de zelfredzaamheid.

 • Inkomensgarantie voor ouderen

  Wie over een te laag of over geen pensioen beschikt, kan een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aanvragen. Dit is een opslag die toegekend wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

 • Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

  Mensen met een handicap hebben vaak een laag inkomen en hebben vaak extra kosten. Daarvoor kunnen ze een tegemoetkoming aanvragen.

 • Logopedietoelage

  De Gemeente Kuurne geeft een toelage voor de behandeling van logopedie.

 • Palliatieve toelage

  De Gemeente Kuurne geeft een premie aan palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen.

 • Sociaal telefoontarief

  Het sociaal telefoontarief is een korting op de telefoonrekening of op het GSM-abonnement.

 • Stookolietoelage

  De stookolietoelage is een tussenkomst door het OCMW in de verwarmingsfactuur van stookolie.

 • Toelage voor personen met specifieke gezondheidsproblemen

  U kan een toelage krijgen van 45, 00 EUR wanneer u aan incontinentie lijdt of als u stomapatiënt bent.

 • Zorgtoelage +21 jaar

  De Gemeente Kuurne verleent een zorgtoelage als ondersteuning aan een persoon die in een zorgsituatie verkeert.

 • Zorgtoelage -21 jaar

  De Gemeente Kuurne geeft een zorgtoelage als ondersteuning aan een persoon die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere die jonger is dan 21 jaar.

 • Zorgverzekering

  Dankzij de zorgverzekering worden niet-medische kosten gedeeltelijk vergoed!