aaa
rss

Een gezin met jonge kinderen

 • Hulp bij opvoeding

  Kindjes opvoeden is geen gemakkelijke taak. Ouders hebben soms vragen, twijfels of denken soms dat ze iets niet "juist" doen. In deze rubriek vind je meer informatie over opvoedingsondersteuning.

 • Logopedietoelage

  De Gemeente Kuurne geeft een toelage voor de behandeling van logopedie.

 • Ouderbrugfiguur

  De ouderbrugfiguur werkt samen met alle Kuurnse basisscholen.

 • Speel-o-theken

  De speel-o-theek is een uitleendienst voor speelgoed. Zoals de bib.

 • Studietoelage

  Naar school gaan kost geld. Studeren ook. Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen. Een schooltoelage kan aangevraagd worden vanaf de eerste kleuterklas. Het Sociaal Huis helpt burgers om online de studietoelage aan te vragen.

 • Vrijetijdskorting

  Via het Sociaal Huis is een tussenkomst tot € 120 per persoon per jaar mogelijk om te besteden aan o.a. sport, cultuur, jeugdbeweging, muziekschool,...

 • Zorgtoelage -21 jaar

  De Gemeente Kuurne geeft een zorgtoelage als ondersteuning aan een persoon die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere die jonger is dan 21 jaar.