aaa
rss

Iemand met financiële problemen

 • Budgetbegeleiding

  Voor wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden heeft en advies wil om weer orde op zaken te brengen.

 • Budgetbeheer

  Voor wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden heeft en hulp wil om weer orde op zaken te brengen. Betalingen gebeuren door een maatschappelijk werk(st)er

 • Budgetmeter

  Via een budgetmeter betaal je vooraf voor je gas en elektriciteit. Je kan enkel het opgeladen krediet verbruiken. Een budgetmeter wordt enkel geplaatst als je geen contract meer hebt bij een gewone leverancier.

 • Collectieve schuldenregeling

  Collectieve schuldenregeling is er voor mensen waarbij de schulden niet op duurzame wijze terugbetaald kunnen worden. Er moet een verzoekschrift neergelegd worden bij de arbeidsrechtbank.

 • Hulp aan zelfstandigen in moelijkheden

  Ook zelfstandigen kunnen het financieel of administratief moeilijk hebben. Contacteer vzw Dyzo : zij werken op afspraak, hun dienstverlening is volledig gratis.

 • Inkomensgarantie voor ouderen

  Wie over een te laag of over geen pensioen beschikt, kan een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aanvragen. Dit is een opslag die toegekend wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

 • Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

  Mensen met een handicap hebben vaak een laag inkomen en hebben vaak extra kosten. Daarvoor kunnen ze een tegemoetkoming aanvragen.

 • Leefloon

  Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een recht hebben op een basisinkomen dat het leefloon heet.

 • Steun

  Voor wie financiële hulp nodig heeft en in een behartenswaardige situatie zit.

 • Steun aan vreemdelingen

  Financiële steun aan vreemdelingen is de tegenganger van het leefloon voor personen ingeschreven in het vreemdelingenregister.

 • Voorschotten op sociale uitkeringen

  Het kan gebeuren dat je recht hebt op werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering,... maar dat de uitbetaling op zich laat wachten. Indien je hierdoor in financiële problemen terecht komt kan je bij de sociale dienst langskomen.

 • Vrijetijdskorting

  Via het Sociaal Huis is een tussenkomst tot € 120 per persoon per jaar mogelijk om te besteden aan o.a. sport, cultuur, jeugdbeweging, muziekschool,...