aaa
rss

Achterstallige onderhoudsgelden recupereren

Heb je recht op onderhoudsgelden, maar betaalt je ex-partner de alimentatie onregelmatig of zelfs niet ?

Laat de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) je achterstallige bedragen invorderen. Deze dienstverlening is gratis, maar spijtig genoeg nog te weinig bekend.

Onderhoudsuitkeringen voor de ex-partner en onderhoudsbijdragen voor de kinderen zijn een recht, maar niet alle ex-partners houden zich aan de gemaakte afspraken. Je kan achterstallen later invorderen voor een advocaat of een deurwaarder, maar dat kost je wel wat centen. Je kan ook bij DAVO terecht om de achterstallige bedragen te recupereren, tenminste zodra het onderhoudsgeld tweemaal niet of onvolledig werd betaald.

Een aanvraag bij DAVO doe je digitaal of op papier. Download het aanvraagformulier op www.davo.belgium.be of haal het af in één van de 11 infocentra van de FOD Financiën (tel. 0800 12 302)


Terug naar alle nieuws