Participatie

Je kunt als inwoner van Kuurne actief deelnemen en lid worden van diverse 'raden' of overlegorganen. Je kunt je eigen ideeën en inbreng geven over diverse thema's.