Woonzorgproject

Door te werken aan een betere afstemming tussen de sectoren “wonen”, “zorg” en “welzijn” wil het woonzorgproject de bewoners van de Hoevewijk helpen om zo lang mogelijk in de beste omstandigheden in hun vertrouwde woonomgeving te blijven wonen.

Dit houdt in:

  • dat inzake wonen de instrumenten aanwezig zijn om woningen zo aan te passen dat men er lang kan blijven wonen en/of dat er binnen de vertrouwde omgeving een aanbod van aangepaste woningen aanwezig is om desgewenst naar te verhuizen;
  • dat de zorg maximaal aan huis kan geboden worden;
  • dat inzake welzijn bewoners niet geïsoleerd geraken en dat de omgeving voldoende te bieden heeft om aantrekkelijk te blijven gedurende alle levensfasen van de bewoners.

Verschillende partners werken vanuit hun expertise mee aan dit project: de Kuurnse Ouderenraad, de Kuurnse Huisartsenkring, het Lokaal Steunpunt Thuiszorg, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Gift – Eigen Hulp, BIK vzw en De Regenboog/Ubuntu vzw. In de loop van het project zullen ook nog andere partners betrokken worden.

De Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen heeft dit woonzorgproject goedgekeurd en substantiële subsidies toegekend zodat wij op 01 september 2011 van start konden gaan.

Contactpersoon: Dirk Vandekerkhove

logo provincie voor WZP - breed_RGB jpglogo provincie voor WZP - breed_RGB
Klik om te vergroten