Buurtwerk

Buurtwerk Spijker en Schardauw is te vinden op facebook.  facebook

Wat?

Buurtwerk wil bewoners vanuit de buurt zoveel mogelijk betrekken bij hun leefomgeving en hen te ondersteunen om die leefomgeving zelf te organiseren. Op die manier worden grote en kleinere problemen aangepakt. In Kuurne bestaat buurtwerk ondertussen zo’n tien jaar en wordt het aangestuurd vanuit het Sociaal Huis. In deze eerste tien jaar was het buurtwerk exclusief op de woonwijk Spijker en Schardauw gericht. In die tien jaar is veel veranderd. Net daarom werd aan een onafhankelijke onderzoeker (Professor Filip Coussée van de universiteit van Gent) gevraagd om het buurtwerk te evalueren. Dit onderzoek toont aan dat de bewoners zelf vinden dat aangenamer wonen is op de wijk. Hij stelt dat investeren in buurtwerk loont en zelfs noodzakelijk is. Diezelfde onderzoeker hielp bij de werving en selectie van Marlies als nieuwe buurtwerker.

De voornaamste bezorgdheden van de bewoners op Spijker en Schardauw die ook uit de studie naar voor komen zijn bezorgdheden die ook op heel wat andere woonwijken (buiten Kuurne) terugkeren, voornamelijk in wijken met sociale hoogbouw. Veel mensen leven op een erg kleine oppervlakte samen, er ontstaat een gebrek aan speelruimte voor kinderen, er zijn veel verschillende nationaliteiten en er ligt heel wat zwerfvuil. Op die punten wordt sterk gewerkt, samen met de verschillende partners (vzw BIK; Eigen Gift – Eigen Hulp en de gemeente).

Op Spijker en Schardauw houdt Marlies op regelmatige basis een bewonersoverleg  waarbij ze knelpunten bespreekt en daarna overmaakt aan de betrokken partners. Ze organiseert regelmatig overleg met deze partners zodat de taken efficiënt verdeeld worden. Daarnaast ondersteunt zij activiteiten waardoor sociale contacten gelegd worden. De buurtwerker is een onpartijdig aanspreekpunt voor de bewoners, de gemeente, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij.

Het ultieme doel is om de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te verhogen. Het is niet de bedoeling om alles voor de bewoners te doen. Het is wel de bedoeling om hen te ondersteunen om zich zoveel mogelijk zelf te organiseren om onder andere de wijk proper te houden. Als buurtwerker werkt Marlies ook doorverwijzend naar onder andere de sociale dienst van het OCMW.

In de hoevewijk krijgt de taak van buurtwerker een andere invulling. Zwerfvuil en gebrek aan ruimte zijn in veel mindere mate een probleem. Wel is de hoevewijk een wijk waar de veroudering blijft toenemen. Met de lange wachtlijsten voor rusthuizen willen we de mensen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. We proberen dit te realiseren via het woonzorgproject. De mensen op de Hoevewijk missen sociale contacten met hun buren en het is de bedoeling van de buurtwerker om deze te verhogen zodat ook de zelforganisatie toeneemt en de bewoners elkaar onderling kunnen ondersteunen om langer thuis te wonen. Buurtwerk is maar een onderdeel van dit woonzorgproject. Als uitvalsbasis voor dit project werd voor Ter Groenen Boomgaard 23 (voormalig restaurant) gekozen met als opzet om er binnen een aantal jaar een lokaal dienstencentrum op te zetten. In afwachting wordt er minstens maandelijks een activiteit georganiseerd voor de bewoners van de wijk.

Voor wie?

Voor bewoners van Spijker en Schardauw en bewoners van de Hoevewijk.