Buurtwerk

Buurtwerk Spijker en Schardauw is te vinden op facebook.  facebook

Wat?

Buurtwerk wil bewoners vanuit de buurt zoveel mogelijk betrekken bij hun leefomgeving en hen ondersteunen om die leefomgeving zelf te organiseren. Op die manier worden grote en kleinere problemen aangepakt. In Kuurne bestaat buurtwerk ondertussen al meer dan 10 jaar en wordt het aangestuurd vanuit het Sociaal Huis. In de eerste tien jaar was het buurtwerk exclusief op de woonwijk Spijker en Schardauw gericht. In die tien jaar is veel veranderd. Net daarom werd aan een onafhankelijke onderzoeker (Professor Filip Coussée van de universiteit van Gent) gevraagd om het buurtwerk te evalueren. Dit onderzoek toont aan dat de bewoners zelf vinden dat aangenamer wonen is op de wijk. Hij stelt dat investeren in buurtwerk loont en zelfs noodzakelijk is. Diezelfde onderzoeker hielp bij de werving en selectie van Marlies als nieuwe buurtwerker.

De voornaamste bezorgdheden van de bewoners op Spijker en Schardauw die ook uit de studie naar voor komen zijn bezorgdheden die ook op heel wat andere woonwijken (buiten Kuurne) terugkeren, voornamelijk in wijken met sociale hoogbouw. Veel mensen leven op een erg kleine oppervlakte samen, er ontstaat een gebrek aan speelruimte voor kinderen, er zijn veel verschillende nationaliteiten en er ligt heel wat zwerfvuil. Op die punten wordt sterk gewerkt, samen met de verschillende partners (vzw BIK; Eigen Gift – Eigen Hulp en de gemeente).

Op Spijker en Schardauw houdt Liselore (huidige buurtwerkster) op regelmatige basis een bewonersoverleg  waarbij ze knelpunten bespreekt en daarna overmaakt aan de betrokken partners. Ze organiseert regelmatig overleg met deze partners zodat de taken efficiënt verdeeld worden. Daarnaast ondersteunt zij activiteiten waardoor sociale contacten gelegd worden. De buurtwerker is een onpartijdig aanspreekpunt voor de bewoners, de gemeente, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij.

Het ultieme doel is om de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te verhogen. Het is niet de bedoeling om alles voor de bewoners te doen. Het is wel de bedoeling om hen te ondersteunen om zich zoveel mogelijk zelf te organiseren om onder andere de wijk proper te houden. Als buurtwerker werkt Liselore ook doorverwijzend naar onder andere de sociale dienst van het OCMW.

Voor wie?

Voor bewoners van Spijker en Schardauw .

Buurtwerker ?

Liselore Winters, liselore.winters@sociaalhuiskuurne.be of 0473/ 36 77 62