Aanvraag pensioen

Het rustpensioen als werknemer kan toegekend worden aan iedereen die op basis van een contractuele arbeidsovereenkomst in België heeft gewerkt voor een privéonderneming of een overheidsinstelling (niet vast benoemd).

Verantwoordelijke dienst

Welzijnsdienst

Voorwaarden

Wanneer u op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat moet u geen pensioenaanvraag indienen. De Rijksdienst voor Pensioenen doet zelf automatisch al het nodige om uw pensioen te berekenen en tijdig te betalen. 

Als u vóór uw 65ste met pensioen wilt gaan, kunt u uw aanvraag ten vroegste 1 jaar en ten laatste 1 maand vóór de ingangsdatum die u in gedachten had, indienen aan het loket van het Sociaal Huis. U moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake leeftijd en loopbaan.

Bedrag

Wellicht wil u weten wat uw latere pensioenbedrag zal zijn of wenst u te weten wat de invloed is wanneer u bepaalde keuzes maakt gedurende uw actieve loopbaan. 

Dit kan via https://mypension.onprvp.fgov.be.

Mee te brengen

  • Identiteitskaart

  • Volmacht (te verkrijgen in het Sociaal Huis of via e-loket) als de bejaarde niet zelf de aanvraag kan doen : Verklaring op eer (via e-loket)

  • Vonnis van bewindvoering (indien er een bewindvoerder is)

Meer info

Jouw persoonlijk dossier kunt u inkijken via https://mypension.onprvp.fgov.be .

Je kan ook zelf je pensioen aanvragen via bovenstaande link. Je hebt hiervoor een token of je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig.