Premies

Hieronder vind je verschillende welzijnspremies.

Buitenlandse pensioenen

Personen die ooit in het buitenland hebben gewerkt en hierdoor recht hebben op een pensioenuitkering, moeten regelmatig een document invullen als bewijs dat men nog in leven is. Dit geldt ook voor de overlevende echtgenoot/echtgenote.

Lees meer

Gemeentelijke renovatiepremie

zowel voor eigenaar-bewoners als voor eigenaar-verhuurders. 

Lees meer

Inkomensgarantie voor ouderen

Wie over een te laag of over geen pensioen beschikt, kan een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aanvragen. Dit is een opslag die toegekend wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Lees meer

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Mensen met een handicap hebben vaak een laag inkomen en hebben vaak extra kosten. Daarvoor kunnen ze een tegemoetkoming aanvragen.

Lees meer

Logopedietoelage

De Gemeente Kuurne geeft een toelage voor de behandeling van logopedie.

Lees meer

Palliatieve toelage

De Gemeente Kuurne geeft een premie aan palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen.

Lees meer

Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een korting op de telefoonrekening of op het GSM-abonnement.

Lees meer

Subsidie ondersteuning lokale NGO-afdelingen

afdelingen van niet-gouvernementele organisaties financieel ondersteunen om hun werking in onze gemeente te versterken

Lees meer

Subsidie ontwikkelingsprojecten Zuiden

financiële ondersteuning voor projecten in het Zuiden of aan burgers of verenigingen die projecten in het Zuiden opzetten

Lees meer

Subsidie sensibiliserende activiteiten

mensen ondersteunen die sensibiliserende activiteiten rond de noordzuidthematiek opzetten

Lees meer

Toelage voor personen met specifieke gezondheidsproblemen

U kan een toelage krijgen van 45, 00 EUR wanneer u aan incontinentie lijdt of als u stomapatiënt bent.

Lees meer

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Hulp aan bejaarden)

Wie ouder is dan 65 jaar heeft vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. De bejaarde kan een extra tussenkomst krijgen wegens vermindering van de zelfredzaamheid.

Lees meer

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Zorgverzekering)

Dankzij de zorgverzekering worden niet-medische kosten gedeeltelijk vergoed!

Lees meer

Zorgtoelage +21 jaar

De Gemeente Kuurne verleent een zorgtoelage als ondersteuning aan een persoon die in een zorgsituatie verkeert.

Lees meer

Zorgtoelage -21 jaar

De Gemeente Kuurne geeft een zorgtoelage als ondersteuning aan een persoon die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere die jonger is dan 21 jaar.

Lees meer