PWA

Wat?

Een PWA is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) opgericht door de gemeente of door een groep van gemeenten. Diverse activiteiten waaraan niet tegemoet gekomen wordt door het reguliere arbeidscircuit mogen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd in het kader van het PWA.

Voor wie en welke taken?

Privé-personen :

-        Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de woning van de gebruiker die door professionelen worden geweigerd omwille van hun geringe omvang
-        Bewaken en verzorgen van huisdieren, in afwezigheid van de eigenaars, indien er geen dierenpension in de buurt is
-        Hulp voor klein tuinonderhoud
-        Hulp voor de opvang of begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten
-        Hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten.

Rechtspersonen :

-        Lokale overheden ( gemeenten, OCMW’s) : hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen worden verricht
-        VZW’s en andere niet – commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen : taken die door hun aard en omvang of door hun occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden    verricht en die niet tot het dagelijkse beheer behoren.

-        Land- en tuinbouwbedrijven :
         Tuinbouwsector : alle activiteiten die behoren tot de sector, met uitzondering van de champignonteelt en van het aanplanten en onderhoud van tuinen en parken.
         Landbouwsector : seizoensgebonden activiteiten toegestaan in piekperiodes. Het besturen van machines en het gebruik van chemische producten zijn uitgesloten.

Geen speciale voorwaarden.

Kostprijs?

Privépersonen :
-        Inschrijvingsgeld : 7,45 € of 5,95 € sociaal tarief.
-        Aankoop cheques : 7,45 € of 5,95 € sociaal tarief.
-        U geniet van een belastingvoordeel tussen de 30 en 40 %.

Rechtspersonen :
-        Inschrijvingsgeld : 7,45 €
-        Aankoop cheques : 6,20 €

Hoe aanvragen?

Contacteer Dhondt Evelyne, tel. 056 73.70.38 of Kuurne.pwa@sociaalhuiskuurne.be

Meer informatie?

RVA

PWA

Kortrijksestraat 2
Kuurne
T 056 73 70 11
info@sociaalhuiskuurne.be
Openingsuren
ma :

09.00u - 12.00u

di :

14.00u - 16.00u

wo :

gesloten

do :

gesloten

vr :

gesloten