Studietoelage

Naar school gaan kost geld. Studeren ook. Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen. Een schooltoelage kan aangevraagd worden vanaf de eerste kleuterklas. Het Sociaal Huis helpt burgers om online de studietoelage aan te vragen.

Verantwoordelijke dienst

Welzijnsdienst

Voorwaarden

Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast zijn de nationaliteit (je bent Belg of gelijkgesteld), de opleiding en de gezinssituatie (leefeenheid) van belang.

Bedrag

De bedragen zijn verschillend voor kleuters, scholieren en studenten:

bekijk hiervoor:  https://www.studietoelagen.be/hoeveel-bedraagt-de-toelage

Hoe aanvragen

Je kan de aanvraag indienen vanaf 1 augustus tot 30 juni aan het onthaal van het Sociaal Huis.

Mee te brengen

  • Het nummer van je bankrekening

  • Identiteitskaart en eventueel aanvullend enkele bankrekeninguittreksels (daterend van 2 jaar vroeger dan het aanvraagjaar) als je alimentatiegeld ontvangt

  • Het huurcontract van het studentenkot of studentenkamer

  • Een attest van het internaat waar je kind verblijft

  • Een kopie van het bewijs als je kind in het buitenland studeert

  • Een bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering

  • Voor minder-validen: attest FOD Sociale Zekerheid

  • Voor mensen met leefloon : attest inkomsten leefloon van het OCMW van 2 jaar terug tot heden

Meer info

www.studietoelagen.be

1700 (gratis infonummer van de Vlaamse overheid)