Ouderbrugfiguur

De ouderbrugfiguur werkt samen met alle Kuurnse basisscholen.

Taak ?

  • een brede leer- en leefomgeving creëren in de vrije tijd en op school voor alle kinderen.
  • Ouders kunnen bij de ouderbrugfiguur terecht voor vragen over sport en vrije tijd voor hun kind en welke tussenkomsten er mogelijk zijn.
  • De ouderbrugfiguur gaat na of er nood is aan kinderopvang of andere zaken zodat ouders een opleiding kunnen volgen, naar de praatgroep Nederlands kunnen gaan, ...
  • Scholen, gemeentediensten, diensten van het Sociaal Huis bewust maken van drempels die ouders ondervinden om naar bepaalde activiteiten te gaan.

Contact ?

Marlies Callewaert, marlies.callewaert@sociaalhuiskuurne.be of 0472 65 32 06

School

Dag

Uur

Lokaal

Wijzer

Maandag

8u15 -9u15

Lerarenkamer

VBS St. Pieter

Dinsdag

8u15 – 9u15

Bureau Jan en Els

Centrumschool

Dinsdag

15u30 – 16u30

EHBO – lokaal

(rechtover secretariaat)

Kleuterschool Boomgaardstraat

Woensdag

8u15 – 9u15

Eetzaal

Basisschool De Boomgaard

Donderdag

8u25 - 9u25

De orangerie

Pienter

Donderdag

15u30 – 16u30

Lerarenkamer

VBS St. Michiel

Vrijdag

8u15 – 9u15

Lerarenkamer