Financiële hulp

Energielening

Je kan een goedkope (2%) of renteloze lening voor het uitvoeren van energiebesparende werken aanvragen in het Sociaal Huis.

Lees meer

Hulp aan zelfstandigen in moelijkheden

Ook zelfstandigen kunnen het financieel of administratief moeilijk hebben. Contacteer vzw Dyzo : zij werken op afspraak, hun dienstverlening is volledig gratis.

Lees meer

Leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een recht hebben op een basisinkomen dat het leefloon heet.

Lees meer

Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een korting op de telefoonrekening of op het GSM-abonnement.

Lees meer

Steun

Voor wie financiële hulp nodig heeft en in een behartenswaardige situatie zit.

Lees meer

Steun aan asielzoekers

Asielzoekers krijgen normaal geen financiële steun, maar materiële steun. In uitzonderlijke gevallen kunnen ze toch aanspraak maken op financiële steun.

Lees meer

Steun aan vreemdelingen

Financiële steun aan vreemdelingen is de tegenganger van het leefloon voor personen ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Lees meer

Stookolietoelage

De stookolietoelage is een tussenkomst door het OCMW in de verwarmingsfactuur van stookolie.

Lees meer

Tussenkomst in rusthuiskosten

Rusthuisbewoners die hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen kunnen eventueel een tussenkomst krijgen in deze maandelijkse factuur.

Lees meer

Voorschotten op sociale uitkeringen

Het kan gebeuren dat je recht hebt op werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering,... maar dat de uitbetaling op zich laat wachten. Indien je hierdoor in financiële problemen terecht komt kan je bij de sociale dienst langskomen.

Lees meer

Vrijetijdskorting

Via het Sociaal Huis is een tussenkomst tot € 120 per persoon per jaar mogelijk om te besteden aan o.a. sport, cultuur, jeugdbeweging, muziekschool,...

Lees meer