Premies

Inkomensgarantie voor ouderen

Wie over een te laag of over geen pensioen beschikt, kan een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aanvragen. Dit is een opslag die toegekend wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Lees meer

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Mensen met een handicap hebben vaak een laag inkomen en hebben vaak extra kosten. Daarvoor kunnen ze een tegemoetkoming aanvragen.

Lees meer

Logopedietoelage

De Gemeente Kuurne geeft een toelage voor de behandeling van logopedie.

Lees meer

Palliatieve toelage

De Gemeente Kuurne geeft een premie aan palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen.

Lees meer

Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een korting op de telefoonrekening of op het GSM-abonnement.

Lees meer

Toelage voor personen met specifieke gezondheidsproblemen

U kan een toelage krijgen van 45, 00 EUR wanneer u aan incontinentie lijdt of als u stomapatiënt bent.

Lees meer

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Hulp aan bejaarden)

Wie ouder is dan 65 jaar heeft vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. De bejaarde kan een extra tussenkomst krijgen wegens vermindering van de zelfredzaamheid.

Lees meer

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Zorgverzekering)

Dankzij de zorgverzekering worden niet-medische kosten gedeeltelijk vergoed!

Lees meer

Zorgtoelage +21 jaar

De Gemeente Kuurne verleent een zorgtoelage als ondersteuning aan een persoon die in een zorgsituatie verkeert.

Lees meer

Zorgtoelage -21 jaar

De Gemeente Kuurne geeft een zorgtoelage als ondersteuning aan een persoon die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere die jonger is dan 21 jaar.

Lees meer