aaa
rss

Lokaal Opvang Initiatief

Wat?

Een LOI is een vorm van opvang voor asielzoekers. Georganiseerd door het OCMW, gesubsidieerd door de federale overheid (Fedasil). Deze vorm van opvang ontstond in 1999 toen de minister besliste dat asielzoekers niet langer financiële steun (equivalent leefloon) konden krijgen, maar materiële steun. Geen geld dus, maar opvang.

Materiële opvang bestaat hoofdzakelijk uit: zorgen voor huisvesting, voeding, medische verzorging, leefgeld, onderwijs, vrijetijdsbesteding, psychosociale begeleiding en uitleg en bijstand over de asielprocedure.

Asielzoekers kunnen dus in principe enkel nog de aanspraak maken op de materiële hulpverlening van het OCMW waaraan ze worden toegewezen. In sommige gevallen kunnen ze overgaan naar de financiële hulpverlening, dit hangt meestal af van de beslissingen in hun asiel- of regularisatiedossier.

In principe verblijven asielzoekers gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunnen ze doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning); hiervoor zorgen enerzijds de OCMW's met de Lokale Opvanginitiatieven en anderzijds de ngo-partners Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré. Asielzoekers zijn niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven, maar het overgrote gedeelte doet dit wel.
Fedasil coördineert de verschillende opvangstructuren, zorgt voor de toewijzingen en waakt erover dat ze allemaal dezelfde kwaliteit bieden. Meer informatie over asielzoekers, de asielprocedure, de opvangwet,... is te vinden op www.fedasil.be

Kuurne biedt plaats aan zo'n 17 asielzoekers (afhankelijk van toewijzingen, geboortes,...).

Voor wie?

Voor asielzoekers toegewezen door Fedasil. Wij kunnen m.a.w. zelf geen mensen 'kiezen'/toelaten binnen ons LOI.

Sociale dienst

Kortrijksestraat 2
8520 Kuurne
T 056 73 70 11
F 056 73 70 39
ocmw@sociaalhuiskuurne.be
Openingsuren

buiten onderstaande openingsuren op afspraak

ma:

09.00u - 12.00u

di:

09.00u - 12.00u

wo:

09.00u - 12.00u

do:

09.00u - 12.00u
16.00u - 18.30u

vr:

09.00u - 12.00u